joboche1
joboche1
joboche1

時事即興6

2019/08/02 07:34:29 網誌分類: 即興打油詩
02 Aug

官不官來民不民,各打五十各零分。為民作主世間罕,守法奉公少見聞。

懶官數極九十九,刁民漸漸一百分。勾心鬥角憑手段,各走極端互逞能。

你笑我尸位素餐,我笑你不自量云。對立場醜態畢露,歎水兵力抗海軍。

亂香江雙方有罪,陷死局彼此無能。好居安貪圖逸樂,未思危災已近身。

難應變手忙腳亂,互批判西施東顰。遭垢病不知所謂,亂秩序禍害港民。

要上班無車可見,過馬路逼滿暴民。老中青一窩蛇鼠,人鬼神罪及疏親。

為官者毫無建樹,為民者歹毒存心。為官者不知反省,為民者有我無人。

為官者枉受奉祿,為民者辜負師恩。為官者官腔十足,為民者民怨沸騰。

為官者推任卸責,為民者強辯好爭。為官者設下矛盾,為民者捲起風雲。

為官者痛失民望,為民者誹謗官箴。為官者無顏答辯,為民者無病呻吟。

為官者不恤民困,為民者不體官心。為官者手足無措,為民者六根無神。

為官者罪在八兩,為民者罪有半斤。為官者不容狡辯,為民者乏善可陳。

為官者忘記職責,為民者詆毀國恩。為官者偷換概念,為民者口號成文。

為官者顛倒錯亂,為民官痴妄怨嗔。為官者缺乏修養,為民者有失斯文。

為官者枉為父母,為民者願做刁民。為官者以言入罪,為民者認敵為親。

為官者不曽責己,為民者只識怨人。為官者目光短淺,為民者恨怨益深。

為官者不思長進,為民者只知暴行。為官者滿臉醜態,為民看滿口忘恩。

為官者未肯除舊,為民者企圖革新。為官者望天打掛,為民者擇地施行。

為官者見事拆局,為民者見縫插針。為官者萬般無奈,為民者一意孤行。

為官者悶上加悶,為民者嗔上加嗔。為官者怨民無禮,為民者怨官無能。

問邊個舉一反三,問邊個因妒失魂?問邊個知錯能改,問邊個反求己身?

有意見互相尊重,有對立彼此慎行。有不滿不妨直講,有唔啱見誠開心。

要知道樹高千丈,到最後落葉歸根。隨風散飄洋過海,只剩得無主孤魂。

今日事睇嚟冇錯,到日後悔恨已深。倒不如懸崖勒馬,拋成見願結同盟。

官盡責牧養善政,民盡責修養身心。各管各不再踩界,各修各諫果回甘。

錯在人饒之忠恕,錯在己勵德敦行。從自己感化身外,從小我感動群生。

有一日太平徵兆,有一日道德風行。非聖賢亦喺君子,開盛世舉世同欽!

以上事西風厚望,直腸語西風寸心。既為己更為後代,好應要三思後行。

要汲取百年遺訓,勿輕率耳畔風箏。論世道見微知著,風過處水不留痕。

要傳承千秋萬代,應貫徹中外古今。憑真理律人律己,仗仁義坐言起行。

回應 (0)
我要發表
user