Kelly Chu
Kelly Chu
Kelly Chu

大澳龍舟遊涌疫下為港消災

2021/06/15 04:12:19 網誌分類: 生活
15 Jun
          昨天端午節,好多朋友去咗大澳睇「龍舟遊涌」,事關好多龍舟競技活動都受疫情影響而延期,但「大澳龍舟遊涌」就做好社交距離措施,決定繼續舉行,維持過百年嘅傳統,目的係為港人祈求消除瘟疫。

          大澳三大漁業行會代表昨天一早到四間廟「接神」,參拜祈福,祈求本港疫情盡快過去,然後將神像抬上「神艇」,由龍舟開路,接返漁業行會供奉祭祀。隊伍之後沿河道巡遊及化衣,寓意祭祀亡靈、消除瘟疫。

          疫情之下,呢次活動規模難免縮細。以往會喺大會堂同公園搭建歌棚,今年就取消。小妹好高興大澳居民決定延續呢次活動,因大澳龍舟遊涌已有一百多年歷史,被列入國家級非物質文化遺產名錄。相傳早年,大澳漁民用龍舟拖住載有神像嘅艇巡遊水道,驅除瘟疫。

          另外,赤柱泳灘昨天舉行龍舟比賽,約數十隊龍舟隊參加。比賽早上九點開始,全日將會進行三十九場比賽,有約三十隊隊伍參加,即使受疫情影響,但氣氛好熱烈。

        Kelly Chu

        
■大澳龍舟遊涌,已有一百多年歷史。p/  
 ■大澳龍舟遊涌,已有一百多年歷史。

   

■赤柱泳灘昨天烈日下舉行龍舟比賽。p/  
 ■赤柱泳灘昨天烈日下舉行龍舟比賽。

   

回應 (0)
我要發表
user