joboche1
joboche1
joboche1

2021/08/02 20:18:15 網誌分類: 一字之師
02 Aug

【趣】:

趣者,走取也! 然走取必有所趨;人也必有所好;事也必有所求;利也必有所爭。如斯種種,皆發自本心,或因人言;或非人言;或因事惑;或非事惑。是以心萌即身行,惟恐緩而失機,故疾而走取!竊思心萌乃一時之興,身行乃霎時之趣,强名興趣,孰云不宜?無奈世事欲取必予,偉哉斯理。

回應 (0)
我要發表
user