Kelly Chu
Kelly Chu
Kelly Chu

三耳局長重陽悼殉職同僚

2021/10/15 04:12:16 網誌分類: 生活
15 Oct
          噚日係重陽節,風雨過後,有淡淡哀愁。公務員事務局局長聶德權發表一篇網文,題為︰《重陽節 悼同僚》,原來佢喺重陽前夕,親自到浩園悼念七十三位因公殉職嘅同僚(見圖),向同僚表達衷心敬意及哀思,並且了解曾賽茹修樹工友同林婉儀高級督察稍後安葬嘅墓位。之後,佢再到景仰園為馬尼拉人質事件中嘅逝者獻花致意。局長有心,公僕無私服務大眾,真係值得我哋說聲多謝。

        Kelly Chu

        
  
回應 (0)
我要發表
user