Keith Ku
Keith Ku
Keith Ku

五 青 汁 驅 病

2007/02/12 14:23:42 網誌分類: 飲食
12 Feb

呢個汁真係好有效喎...我有幾個朋友都有飲緊, 原本膽固醇超哂標都回復番正常水平, 仲瘦咗十幾磅, 肚腩都冇咗.....不過個人認為味道就唔係咁好飲......  

 

好,
10 red marks

D 西
250 好咗, C
我唔 1/4 西 2 1 番嗰D

check check 10
瓜,
20
 

1/2 1 1 1 西 2


拌將

1 15 C
2 $12 $20 $17 $25
3 $7
4
5
www.hnchk.com  
C
1 167 1 1 80 便 尿 C

167
40.4
4.2
1.2
11.9
C 232
1184
98

西       B B2 C    西     
回應 (2)
我要發表
則卷小雲
則卷小雲 2007/02/13 07:18:06 回覆

我諗佢地本來面青青ge, 不過比你激到好嬲, 所以咪面紅紅囉~

則卷小雲
則卷小雲 2007/02/12 16:01:07 回覆
會唔會飲到面青青架~
user