過路人
過路人
過路人

低水

2009/05/01 13:39:24 網誌分類: 投資
01 May

昨天 (30/4) 五月期指大低水 133點 有何玄機?

很多大藍籌除淨嘛。

應除淨幾多點?

自己計啦。

{#b10429c_big.jpg}

 

 

回應 (37)
我要發表
天佑平常心
天佑平常心 2009/05/04 14:42:27 回覆

//next available  //  of the  long long  queue ?

好緊張呀 !

mos
mos 2009/05/04 13:01:46 回覆

{#j0284116.gif} {#j0300561.gif}

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 23:08:08 回覆

I have already 於四季酒店吹吹風 today and I have to check my next available slot first, tell you later.  Ha Ha.

k-i
k-i 2009/05/02 23:05:03 回覆

miss cc:幾時有空,與過大哥等人,於四季酒店,吹吹風,吹吹水,飲飲酒 {#200812262310082020.gif}

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 22:43:30 回覆

Frankie,

 

Nice to meet you.

 

For #2727, it is bought according to Mr. KAM's advice and I have no knowledge about it. The article you mentioned is just copied from a local newspaper for reference only. You know, we must be careful when playing in casino especially this bet is around 500K.

FR 芷
FR 芷 2009/05/02 15:04:23 回覆

人兄, 您好:

芷過來跟您打個招呼, 祝假期愉快!  

{#Girl-Red.gif}

過路人
過路人 2009/05/02 11:46:56 回覆

I like Tiramisu.

過路人
過路人 2009/05/02 11:44:29 回覆

Frankie,

Hi. I think I need to drink pig brain soup to gain energy.

Have a nice day.

走天路人
走天路人 2009/05/02 11:22:12 回覆

思家 C+  ,

 

Hi, I am Frankie.  I have read the message of #2727 in your blog. It was reported that the condition of # 2727(gain of profit) has been changed this year and is declining. In the past, brother Kam Tsoi always gave full support to this stock. Do you think that it has been changed dramatically and is declining?  Thanks.

 

Frankie

天佑平常心
天佑平常心 2009/05/02 09:39:02 回覆

Don't be a owl !   support Frankie1  x 2.

走天路人
走天路人 2009/05/02 08:52:55 回覆

過兄,

Hi, I am Frankie.  I just started a new blog at blog city 頭條網.  Thanks for coming to my blog this morning.  Dont be a 貓頭鷹 ah. 經常熬夜會帶來的直接影響: 減低人體抵抗力,容易生病。影響肝臟排毒, 記憶力減弱,使人變笨, 加速老化. So, you take care of yourself. Bye!

 

Frankie

 

k-i
k-i 2009/05/02 01:10:35 回覆

C+:恒生的風險在於大市有無大幅下跌。

恒生與大市的關係好親密。

大市大跌,恒生好難唔跟跌。

我覺個市好快會有千幾二千點的調整。

最高我估17100,已係好盡。現水平再上升的空間,係好難食到。

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 01:00:44 回覆

亞K,

I can't give you any advice as we are using different approaches.

My method is "no profit no sell".  It is quite stupid but it working well for me and so I continue to buy in this way.  Perhaps, I will loss big money later but who know. {#icon39}

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 00:51:46 回覆

Ki 哥,

想買 #11,有沒有意見呀?

過路人
過路人 2009/05/02 00:50:20 回覆

C+

Oh, what a pity.

亞K
亞K 2009/05/02 00:49:53 回覆

大户c+都話up up up. 咁就一定up {#icon9} 

帶左口罩, 就點good bye kiss?  another excuse. ha ha.

但係唔係唯一方法?股市邊有唯一方法另樣野架,  咩方法都係好好, 只要贏到錢就ok啦. {#icon9}

k-i
k-i 2009/05/02 00:45:19 回覆

miss cc:你話升,個市實升。我都希望個市能升穿萬六,我仲有小小貨未沽 {#200812262310082020.gif}

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 00:40:46 回覆

Ki 哥,

// 戴口罩出街 //

It seems that we have to do this la.

I think the stock market will go up, so let's wait and see.

// 問下miss cc 啦 //

=> 問道於盲 !

k-i
k-i 2009/05/02 00:30:57 回覆

miss cc:戴口罩出街喎 {#200812262310082020.gif}

阿k:渣住貨等上萬六先沽,無話唔得,但係唔係唯一方法?問下miss cc啦

miss cc今個月賺左八萬蚊,可能唔止添。大市今個月何嘗上過萬六?

過大哥:adr暫時仍升緊;但黑期跌緊。

星期一升or跌 {#200812262310082020.gif}

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 00:26:07 回覆

過大哥,

Already no goodbye kiss la.

過路人
過路人 2009/05/02 00:21:45 回覆

亞K

//數浪高手告知. 留意下星期5, 如果企穩15601, 可上16283-16357//

好啊!

過路人
過路人 2009/05/02 00:20:36 回覆

C+

駛唔駛將佢隔離七日觀察啊?

亞K
亞K 2009/05/02 00:20:36 回覆

Ki:  你都有買賣牛熊證, 你所講既係唔係咁易做到, 大家心照 

"係一萬五千五百出貨。一萬四千五百買番,再係一萬五千五百沽番出去。"

過兄, Ki: 有數浪高手告知. 留意下星期5, 如果企穩15601, 可上16283-16357

網友呢幾個月都好準. 我做緊淡時, 佢不斷提我唔好呀, 我又無聽. 所以我今次變成摸著石頭過河.

 

 

過路人
過路人 2009/05/02 00:19:21 回覆

ki,

係噃!

Ms C+
Ms C+ 2009/05/02 00:19:14 回覆

Ki 哥,

Over over, what is the matter ar ?

 

班長,

// 唔知 miss cc 降番級別未呢 ? //

Not yet 降級, heart big heart small ar.  In stock market, I can d rop a blue chip very easily but now I am hesitate to make up my mind, too bad.

 

亞K,

// 我估都升到差唔到 //

I have sold all the stocks (except #5) which I had bought in Year 2009.

k-i
k-i 2009/05/01 23:04:34 回覆

過大哥:點解係都要萬六先出貨?

係一萬五千五百出貨。一萬四千五百買番,再係一萬五千五百沽番出去。

咁都大於萬六沽貨啦,kakaka

阿k:星期一唔知大戶頂唔頂。

若呢兩日有好消息,咁星期一可能大烈口上升,若無,咁就...

miss cc:over over

過路人
過路人 2009/05/01 23:01:38 回覆

亞K

升到 16000 俾我出貨啊!

亞K
亞K 2009/05/01 22:59:00 回覆

過兄, kI:

我估都升到差唔到, 等我沽晒手上好倉, 就會跌. {#icon26}

天佑平常心
天佑平常心 2009/05/01 22:37:45 回覆

唔知 miss cc 降番級別未呢 ?

過路人
過路人 2009/05/01 21:27:16 回覆

本扑已提升至緊急級別

 

k-i
k-i 2009/05/01 21:10:48 回覆

好驚 {#icon4}

天佑平常心
天佑平常心 2009/05/01 20:53:58 回覆

緊急 !緊急 !緊急 !緊急 !緊急級別 !

到咗喇.

洗手,  洗手, 洗手.

有懷疑的話, 戴口罩.

一切活動, 如常進行.

k-i
k-i 2009/05/01 20:25:45 回覆

據聞出現第一宗,曾住灣仔維景酒店。

@-@

過路人
過路人 2009/05/01 18:19:49 回覆

我估都差唔多啦

升多 2000 點 多數會趺啦

k-i
k-i 2009/05/01 17:51:04 回覆

未沽,準備沽。都差不多了。

過路人
過路人 2009/05/01 15:48:41 回覆

ki,

無呀,你有無沽空?

k-i
k-i 2009/05/01 15:42:22 回覆

過大哥:有無買番幾手港燈煤氣來收息 {#200812262310082020.gif}

user

最新回應

淺雪
淺雪 2019/01/29

{#icons_girl1}

淺雪
淺雪 2019/01/26

新年快樂..

是非成敗轉頭空..

過路人
過路人 2019/01/14

Ha Ha!

C+
C+ 2019/01/13

生僻字

女聲

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

guì jǔ huǒ bǎ qián chéng xiàng dào guāng
跪举火把虔诚像道光
跪舉火把虔誠像道光

sì fāng tián dì luò gǔ chéng cāng
四方田地落谷成仓
四方田地落谷成倉

gǔ rén xiàng xíng shēng yì biàn è liáng
古人象形声意辨恶良
古人象形聲意辨惡良

bá xiāo kuí jì chī mèi wǎng liǎng
魃魈魁鬾魑魅魍魉
魃魈魁鬾魑魅魍魎

Wu yòu shuāng ruò zhuó
Wu 又双叒叕
Wu 又雙叒叕

Wu huǒ yán yàn yì
Wu 火炎焱燚
Wu 火炎焱燚

Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn
Wu 水沝淼㵘
Wu 水沝淼㵘

kuí

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú xíng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng xíng  dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯


pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú háng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng háng dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯

pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

yōu měi xuán lǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ
优美旋律自宫商角征羽
優美旋律自宮商角征羽

zhòng rén jiē shuō chéng zhī yú yǔ gù chéng yǔ
众人皆说成之于语故成语
眾人皆說成之於語故成語

煢煢孑立:孤身一人,形容無依無靠,非常孤單。
沆瀣一氣:沆瀣:指夜間的水汽。原比喻志同道合的人連結在一起,現比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。
醍醐灌頂:醍醐:酥酪上凝聚的油。比喻聽了高明的意見使人受到很大啟發;也形容清涼舒適。
綿綿瓜瓞:瓞:小瓜。如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。引用為祝頌子孫昌盛。
奉為圭臬:圭:測日影的器具。臬:測量水面的器具。圭臬:比喻事物的準則。比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:龍騰飛的樣子。
犄角旮旯:狹窄偏僻的地方;角落。
娉婷嬝娜:形容女子姿態柔美;亦借指美人。
涕泗滂沱:滂沱:雨下得很大。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕像下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨,說個不停。
不稂不莠:稂:狼尾草。莠:狗尾草。原意指耕作精細,沒有什麼雜草;後用不稂不莠指既不像稂,也不像莠,比喻一個人不成材或沒出息。
咄嗟:①霎時;②嘆息;③吆喝。
蹀躞:①小步行走或小步快走;②馬行走的樣子;③指事情、文字等方面費斟酌;④一種配飾;⑤顫動;⑥浮漫不莊重;⑦徘徊。
耄耋:指人八九十歲,也泛指老年。
饕餮:①中國傳說中的神獸,性格貪吃;②指貪吃的人;③指貪婪的人。
囹圄:監獄。
蘡薁:即山葡萄、野葡萄。
覬覦:希望得到(本不該得到的東西,含貶義)。
齟齬:①牙齒上下對不上;②比喻不平整,參差不齊;③不相投合,抵觸;④不協調﹐差失,多用於文辭;⑤不順達,多指仕途;⑥別離。
狖軛鼯軒:形容極其靈巧的車馬。
怙惡不悛:怙:堅持。悛:悔改。指堅持作惡,死不悔改。
其靁虺虺:形容雷聲
腌臢孑孓:腌臢:①不干淨;②心裡感到彆扭,不痛快。孑孓:蚊子的幼蟲。百度上並沒有這個四字詞語
陟罰臧否:陟:提拔。罰:懲罰。臧:表揚。否:批評。泛指對下級的賞罰褒貶。
針砭時弊:針砭:古代中醫刺穴用的兩種工具。像醫病一樣,指出時代和社會問題,又針又砭,求得改正向善。
鱗次櫛比:櫛:梳子。像魚鱗和梳子的齒一樣,一個挨著一個地排列著,多用來形容房屋等密集。
一張一翕:形容呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Have a good day !    {#icono_64} {#icono_64}