過路人
過路人
過路人

新春大吉

2010/02/13 23:01:44 網誌分類: 節日
13 Feb

新春大吉

回應 (122)
我要發表
過路人
過路人 2010/03/16 22:52:16 回覆

姑姑

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/16 19:47:02 回覆

{#李通明.JPG} 過兒

過路人
過路人 2010/03/15 13:12:51 回覆

kathleen,

yeah ~

咁似你間屋既 ?

kathleen
kathleen 2010/03/15 13:03:56 回覆

過兄:做善事好啊,忙都係開心嘅。 {#icono_3}

Warren Buffett's home in Omaha, Neb. (AP Photo/Nati Harnik)

Warren Buffett

Omaha, Neb.
Net Worth: $47 billion
Rank: 3

The world's third-richest man still resides in the 6,000-square-foot, five-bedroom gray stucco home he bought in 1958 for $31,500.

 

畢非特生活很儉樸,他最大的興趣是賺錢,然後拿去做善事,值得學習。

過路人
過路人 2010/03/14 23:54:26 回覆

ki,

股仔有得炒

不過唔得閒

k-i
k-i 2010/03/14 23:52:01 回覆

過大哥:睇下買左幾多手國美啦,若果有幾十球,點止八折啊,直情免費添啦,kakaka。

近日無炒股仔?

過路人
過路人 2010/03/14 23:29:03 回覆

ki,

無生力啤啊,有國美,買電視機唔知有無八折呢!

k-i
k-i 2010/03/14 23:18:28 回覆

miss cc:命運牽引,時代洪流,讓我們在此相遇,幾時出來飲番杯,飲幾大都得架,過大哥請架,kakaka

飲到五點先回家,好危險wor。you need one man to protect you {#200812262310082020.gif}

過大哥:有無買番幾手生力啤,到生力大會食燒餓,飲生力,

睇美女show? {#200812262310082020.gif}

 

 

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/14 21:24:53 回覆

禮拜日喎, 中環區 ??????????

過路人
過路人 2010/03/14 16:13:25 回覆

班長

姑姑 ~

過路人
過路人 2010/03/14 16:12:23 回覆

Kathleen,

Hihi ~ very busy ar.

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/14 11:59:24 回覆

十六年後, 在此重會.

估估字.

kathleen
kathleen 2010/03/14 08:31:12 回覆

過兄:早晨啊 {#icono_14}

最近好忙?做乜成個月都唔更新網誌呀?

k-i
k-i 2010/03/13 00:11:01 回覆

// 問蒼天因何有別離 ............... //             What is the matter?   {#icons_dog1}x3

miss cc:聽日假期wor,到邊shopping?

過路人
過路人 2010/03/12 19:27:29 回覆

班長,

// 問蒼天因何有別離 ............... //             What is the matter?   {#icons_dog1}    X 2

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/12 14:15:17 回覆

問蒼天因何有別離 ...............

過路人
過路人 2010/03/12 09:01:09 回覆

亞K

嘩 ... 做到咁夜 ...

謝謝郵差叔叔, 謝謝你.

亞K
亞K 2010/03/12 02:43:54 回覆

過: 謝謝郵差叔叔, 謝謝你.

我正忙於公司的excel vba, 係上左2日堂咁大把, 老闆有個task, 我見可以用空閒時間學下野好好玩, , 就膽生毛應承做, 幸好最重要的一段program係網上搵到相近的照改. 依家每段code都係分開好似行到, 唔識夾埋. 頭痕. {#icons_cat6}

C+: K and A組合, 運作個幾月, 終於都有1萬大元利潤啦. 雖然無得好似你咁叻, 但作為保本為上, 我都很滿意了. {#icons_dog10}

過路人
過路人 2010/03/11 22:04:53 回覆

班長原來鍾意陸小鳳!

 

過路人
過路人 2010/03/11 22:03:07 回覆

C+

俾d 耐性啦!

過路人
過路人 2010/03/11 22:02:27 回覆

叉燒媽:

叉燒仔幾好嗎?

ka ka (^_^) **
ka ka (^_^) ** 2010/03/10 12:59:35 回覆

你欠我果篇 雨中漫步  X  2

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/09 10:45:25 回覆

你欠我果篇 雨中漫步,幾時出啊?

  

k-i
k-i 2010/03/09 00:03:28 回覆

miss cc:點做都係啱啦,靚女係有特權的,kakaka

得閒請朋友飲茶食飯會更加靚架 {#200812262310082020.gif}日日汁一萬,好過打工啦

k-i
k-i 2010/03/08 18:55:45 回覆

miss cc:恭喜。今日又贏錢。近期忙咩?仲有無到四季吹吹風?

過路人
過路人 2010/03/08 14:40:23 回覆

C+

Oh my ...

過路人
過路人 2010/03/07 15:46:00 回覆

IYY

//細 B 已經拖得郁一包 5 kg 米 ... //

噢 ... 20年後奧運舉重金牌香港有望了!

IYY
IYY 2010/03/07 11:02:45 回覆

過兄: 其實細 B 已經拖得郁一包 5 kg 米 ........

過路人
過路人 2010/03/07 00:22:45 回覆

ki,

快喇 ... 快喇 ...

k-i
k-i 2010/03/06 23:33:56 回覆

過大哥:你果篇雨中散步遇上大絲,幾時出來啊?

過路人
過路人 2010/03/06 22:03:35 回覆

mos

答案啱唔啱呀?

過路人
過路人 2010/03/06 22:02:49 回覆

細B

幫我買包 8KG 米,ok?

過路人
過路人 2010/03/06 22:01:18 回覆

班長

發發發 ~

過路人
過路人 2010/03/06 22:00:32 回覆

亞K

noted.

IYY
IYY 2010/03/06 20:15:42 回覆

mos: 睇相都俾你察覺到 ?! 基本上兩兄弟o既重量只差 3.5 磅, 而兩者的高度相差 16 cm。小 B 已經好強壯, 左右手可同時抽起 1 公升紙包鮮奶。

阿 K 姨 : 你有冇d 正面d o既說話讚小B ga ?!

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/06 11:37:24 回覆

miss 又去咗 旅行.

還是  籌備中..... 呢 ?

 

個 大吉 放咗 好耐好耐 喇.

發ing 喇.

亞K
亞K 2010/03/05 13:51:54 回覆

mos: 咁即係又有相睇? 你應該用到架相機好熟啦, right

iyy: 小b好叻啦, the top quartile of heavy weight, 呵呵.

過: 收到了, 謝謝綿羊仔卡. K  

過路人
過路人 2010/03/04 23:01:16 回覆

mos

Denmark?

mos
mos 2010/03/04 20:34:06 回覆

IYY:細 B係米大隻過大B?

過兄:去左一個好凍好凍、又童話的地方避年。

過路人
過路人 2010/03/04 08:54:10 回覆

mos

hihi ~

你去邊遮避年啊?

過路人
過路人 2010/03/04 01:56:19 回覆

頭大 ==> 腦大

肚腩大 ==> 膽子大

又靚仔 ==> 一定唔會怕羞啦 

 

IYY
IYY 2010/03/03 23:52:35 回覆

我的一對孖寶:

IYY
IYY 2010/03/03 23:43:14 回覆

mos : 我個妹唔記得左細 B 要返學, 攞哂 d DC 回家抄相。而我又只請了下午假, 趕回家發現沒有 DC 時已趕不及去妹妹家取回 ..... 我都有用手機映左幾張, 但係照片質素麻麻 .... 我決定 8/3 告假帶相機送細 B返學, 睇下老師俾唔俾我影 la .....

唔知點解, 已經 keep 得細 B 好 fit, 100 個正常同齡男孩當中, 有 80 個輕過佢, 有 19個重過佢。但係今日磅重, 佢係全班最細, 居然成為全班最重, 有冇搞錯呀個磅 ?? o個19個人仔唔知去哂邊 ! 重有佢個頭係最大o個個 .....好彩冇度到肚腩, 如果唔係, 就真係連中三元 !

mos
mos 2010/03/03 16:20:35 回覆

IYY:無相機都可以用手機影相

天佑平常心
天佑平常心 2010/03/02 21:07:53 回覆

必必, 小必仔都想有個 奮鬥目標 嘛.

亞K
亞K 2010/03/02 18:23:29 回覆

iyy: 怎攪的, 無帶相機.

人地契爺又唔提.

k

過路人
過路人 2010/03/02 00:49:54 回覆

噢 ...

IYY
IYY 2010/03/02 00:42:45 回覆

佢好怕羞, Miss 摸下佢隻手仔, 佢縮都縮唔切。頭 dup dup 之餘, 塊面仔仲紅哂 tim .....

過路人
過路人 2010/03/02 00:36:26 回覆

唔知小B會唔會逃學呢?

 

IYY
IYY 2010/03/02 00:17:07 回覆

今天小B第一天返 BB班, 但係我唔得帶相機同佢影相 ...... {#icons_cat5} 

必必: 常常加油, 戔燈就唔會枯啦 !

瀏覽更多回應 正在載入...
user

最新回應

淺雪
淺雪 2019/01/29

{#icons_girl1}

淺雪
淺雪 2019/01/26

新年快樂..

是非成敗轉頭空..

過路人
過路人 2019/01/14

Ha Ha!

C+
C+ 2019/01/13

生僻字

女聲

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

guì jǔ huǒ bǎ qián chéng xiàng dào guāng
跪举火把虔诚像道光
跪舉火把虔誠像道光

sì fāng tián dì luò gǔ chéng cāng
四方田地落谷成仓
四方田地落谷成倉

gǔ rén xiàng xíng shēng yì biàn è liáng
古人象形声意辨恶良
古人象形聲意辨惡良

bá xiāo kuí jì chī mèi wǎng liǎng
魃魈魁鬾魑魅魍魉
魃魈魁鬾魑魅魍魎

Wu yòu shuāng ruò zhuó
Wu 又双叒叕
Wu 又雙叒叕

Wu huǒ yán yàn yì
Wu 火炎焱燚
Wu 火炎焱燚

Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn
Wu 水沝淼㵘
Wu 水沝淼㵘

kuí

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú xíng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng xíng  dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯


pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú háng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng háng dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯

pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

yōu měi xuán lǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ
优美旋律自宫商角征羽
優美旋律自宮商角征羽

zhòng rén jiē shuō chéng zhī yú yǔ gù chéng yǔ
众人皆说成之于语故成语
眾人皆說成之於語故成語

煢煢孑立:孤身一人,形容無依無靠,非常孤單。
沆瀣一氣:沆瀣:指夜間的水汽。原比喻志同道合的人連結在一起,現比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。
醍醐灌頂:醍醐:酥酪上凝聚的油。比喻聽了高明的意見使人受到很大啟發;也形容清涼舒適。
綿綿瓜瓞:瓞:小瓜。如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。引用為祝頌子孫昌盛。
奉為圭臬:圭:測日影的器具。臬:測量水面的器具。圭臬:比喻事物的準則。比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:龍騰飛的樣子。
犄角旮旯:狹窄偏僻的地方;角落。
娉婷嬝娜:形容女子姿態柔美;亦借指美人。
涕泗滂沱:滂沱:雨下得很大。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕像下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨,說個不停。
不稂不莠:稂:狼尾草。莠:狗尾草。原意指耕作精細,沒有什麼雜草;後用不稂不莠指既不像稂,也不像莠,比喻一個人不成材或沒出息。
咄嗟:①霎時;②嘆息;③吆喝。
蹀躞:①小步行走或小步快走;②馬行走的樣子;③指事情、文字等方面費斟酌;④一種配飾;⑤顫動;⑥浮漫不莊重;⑦徘徊。
耄耋:指人八九十歲,也泛指老年。
饕餮:①中國傳說中的神獸,性格貪吃;②指貪吃的人;③指貪婪的人。
囹圄:監獄。
蘡薁:即山葡萄、野葡萄。
覬覦:希望得到(本不該得到的東西,含貶義)。
齟齬:①牙齒上下對不上;②比喻不平整,參差不齊;③不相投合,抵觸;④不協調﹐差失,多用於文辭;⑤不順達,多指仕途;⑥別離。
狖軛鼯軒:形容極其靈巧的車馬。
怙惡不悛:怙:堅持。悛:悔改。指堅持作惡,死不悔改。
其靁虺虺:形容雷聲
腌臢孑孓:腌臢:①不干淨;②心裡感到彆扭,不痛快。孑孓:蚊子的幼蟲。百度上並沒有這個四字詞語
陟罰臧否:陟:提拔。罰:懲罰。臧:表揚。否:批評。泛指對下級的賞罰褒貶。
針砭時弊:針砭:古代中醫刺穴用的兩種工具。像醫病一樣,指出時代和社會問題,又針又砭,求得改正向善。
鱗次櫛比:櫛:梳子。像魚鱗和梳子的齒一樣,一個挨著一個地排列著,多用來形容房屋等密集。
一張一翕:形容呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Have a good day !    {#icono_64} {#icono_64}