ago(=^。^=)
ago(=^。^=)
ago(=^。^=)

短片:3D國畫

2007/05/10 08:19:32 網誌分類: 藝術
10 May

 

國畫揉合現代動畫,另有一番韻味~

回應 (3)
我要發表
ago(=^。^=)
ago(=^。^=) 2007/05/11 16:33:09 回覆

to Tom 媽媽,

真的少了一位英俊書生,你家少爺?  

 

Tom媽媽
Tom媽媽 2007/05/11 16:07:52 回覆
還欠一位英俊書生。
路人丙
路人丙 2007/05/11 03:23:28 回覆
美人於蓮花池邊睇書,真正係詩情畫意。
咁多立體造形,真係大工程。
user