joboche1
joboche1
joboche1

摘星奇緣_梁家榮

2011/09/06 10:34:11 網誌分類: 創作
06 Sep

ATV於七月誤播前國家主席江澤民死訊, 於昨日找到代罪羔羊-----> 梁家榮 -----> 一個人背負一切. 從來所謂新聞自由都得個講字! 若以此為例, 老細叫到要播, 除非拚了辭職打算, 否則亦要照播. 當播出街有其他狀況時, 幾見老細會出面認錯? 幾見老細會為救伙記而挺身而出? 想伙記替自己賣命, 相信都會幾難!!

回應 (0)
我要發表
user