joboche1
joboche1
joboche1

今日隨筆_學術這兩個字_3

2011/09/09 14:35:56 網誌分類: 創作
09 Sep

續_3:.

學者覺也, 覺而知不足, 故學有不盡不倦不棄之志在; 學而感暢快, 故越學之時正覺生於其中矣! 非學無以覺; 非覺無以學, 豈可以強求加諸他人身上哉? 為學之機是術之所出! 存心為學, 一生之所用非術而何? 術分陰陽, 法家之所宗, 軍事之所備. 各為其主之時, 心術不得已而用之, 卻有失太和而難以善終.

回應 (0)
我要發表
user