*Rainbow*
*Rainbow*
*Rainbow*

毋須急追貨, 還欠一後抽

2011/10/11 10:19:15 網誌分類: 經濟
11 Oct

呢個月首兩星期已經好似世界大戰咁, 頭一個星期話希臘預計

兩年內都無力摟轉財赤, 爆煲在即, 又傳溫州商人紛紛破產走佬,

但呢個星期巿場又話德法傾掂數, 央行又泵水入歐洲銀行,

溫總亦親自去溫州開綠燈, 叫銀行放寬借貸俾中小企~ 真係精彩!

尋日仲突然叫中匯金買入中資銀行股, 工行一下次爆上$4樓上收巿,

岩岩開巿仲去到$4.3, 股友紛紛問rainbow 好唔好追貨,

因為有d 股仲係好平, 但rainbow 就真係唔建議咁做,

因為巿況話轉就轉, 我地唔係去賭場博命, 同埋每當大跌巿見底後重拾升軌之前,

都會後抽一下, 所以大家都係睇定d先吧

=====================================

希臘單野發展落去, 似乎歐盟都係會壯士斷臂, 將希臘踢出成員國,

但此舉影響好大, 因為好多歐洲銀行都持有呢d 國家既垃圾國債or

其銀行既bond, 所以未踢之前, 央行要泵多d水,

令歐洲銀行頂得住承受呢次衝擊…睇黎事情解決既日子將不遠矣…

 

回應 (0)
我要發表
user

已關注

最新回應

383383
383383 2013/02/03

一年容易過,賺到笑呵呵?

*Rainbow*
*Rainbow* 2012/01/13

真係估唔到, 尋日睇到有報導話發哥前排同D龍友去置地影電車, 都俾D"食蕉"趕, 話佢地影到置地喎…真係過份! 但發哥真係發哥, 好好脾氣咁同D 龍友講"我地都係走啦, 人地都係打份工 無謂要人難做" 呢下真心服左發哥 {#icons_panda16}

CUPCUP
CUPCUP 2012/01/12

真係想揾李小龍來踢爆D&G窗口 {#icons_panda8}

小肥安(轉身的時候)

你的比喻講得好好.

咪要問對面海幾百幢商廈既業主俾唔俾/kakaka