joboche1
joboche1
joboche1

返工前家務

2011/10/12 09:08:40 網誌分類: 得意歌
12 Oct

返工前家務                                                                             (調寄“上海灘”)

浪衫 浪裙 又要拗腰攪到腳抽筋 人倦了 抖一陣 仲要飲杯解渴提神

又怕濕 又怕痕 仲怕攝親攪到睇醫生 人病了 似厄運 又要打針服藥入房瞓

最怕病困 未必想瞓 只為番工時候臨近 老闆怕等 職工想呻 又要提防交通失禁

為搵銀 盡我能 未怕艱辛 只要where真金 人事了 我不笨 勿要當中搵我老襯

 

回應 (0)
我要發表
user