joboche1
joboche1
joboche1

窗前點滴_心術_2

2011/10/15 22:35:37 網誌分類: 創作
15 Oct

續_2:..

故知意者心之音也, 心者情緒感受也. 我輩凡夫日用七情, 隨順私心私意, 造成失德敗行, 誤己誤人, 非人之咎, 罪在己心. 誠能於意之萌動時燭照隱微, 隨起隨降, 意無所遁形者. 應用世間一切能無目的者大公心也! 若有目的即為有染, 有染即為有塵, 能不氣絕而亡難矣. 佛曰降伏其心, 只降心生分別,

回應 (0)
我要發表
user