過路人
過路人
過路人

一個人的晚餐

2012/04/12 20:30:20 網誌分類: 生活
12 Apr

{#Dinner.jpg}

好味!

 

回應 (35)
我要發表
過路人
過路人 2012/06/17 23:50:57 回覆

俾荷蘭嬴啦  {#iconb_627}

 

k-i
k-i 2012/06/17 18:40:27 回覆

過大哥,荷蘭贏唔贏到葡萄牙? {#iconb_264}買邊隊贏 {#iconb_264}

過路人
過路人 2012/06/17 09:05:09 回覆

ki,

近期無事忙  {#iconb_62}

k-i
k-i 2012/06/08 23:03:27 回覆

過大哥:近期忙緊咩 {#iconb_264}

k-i
k-i 2012/06/02 20:30:41 回覆

miss cc:忙緊救老虎 {#iconb_264}

k-i
k-i 2012/05/31 00:21:02 回覆

上電今日升得唔錯 {#iconb_264}

過路人
過路人 2012/05/30 22:42:10 回覆

陳師奶,

Bye bye la.   Take care, my friend.  {#icono_64} {#icono_64} {#icono_64}

得閒來坐下!

過路人
過路人 2012/05/26 19:54:39 回覆

陳師奶

股票只是一個金錢遊戲,用來吹吹水,不用認真。

不過,那些年,等待上電到十元的日子,實在令人懷念。

有時真係幾 。。。

如果時光可以倒流,我一定。。。

過路人
過路人 2012/05/24 02:21:42 回覆

知足常樂!

 

過路人
過路人 2012/05/19 09:55:27 回覆

Thank you C+.

Have a nice weekend to you and hubby.

過路人
過路人 2012/05/19 01:36:25 回覆

Oh, what a pity!

 

過路人
過路人 2012/05/18 10:00:10 回覆

陳師奶

通常d濶太早上在倫敦食早餐

下午在巴黎飲咖啡

有錢錢真好

我要睇令千金d相相

k-i
k-i 2012/05/18 00:46:43 回覆

miss cc:依家你有無好驚好驚的感覺 {#iconb_264}

輸左的數問你honey拎番啦~

過路人
過路人 2012/05/17 22:49:57 回覆

等希臘佬爆煲先啦!

 

k-i
k-i 2012/05/17 22:38:54 回覆

過大哥:快d救市啦 {#iconb_264}

過路人
過路人 2012/05/17 22:17:59 回覆

ki,

等你平倉先啦!

k-i
k-i 2012/05/17 22:09:12 回覆

miss cc:明天係咪加碼入市 {#iconb_264}

k-i
k-i 2012/05/17 22:08:04 回覆

過大哥:幾時平倉 {#iconb_264}

過路人
過路人 2012/05/17 21:33:27 回覆

陳師奶

唔好扁咀啦!

繼續去環遊世界,放d靚相上來啦!

天佑平常心
天佑平常心 2012/05/17 17:02:26 回覆

//  陳師奶  //  !?

夫君是  陳先生 ?

 

過路人
過路人 2012/05/16 23:44:41 回覆

ki,

萬里長空 ~

過路人
過路人 2012/05/16 23:43:47 回覆

陳師奶

Hi hi ~

k-i
k-i 2012/05/15 13:54:00 回覆

miss cc:3988會幾錢沽?

過大哥:仲有無買股票 {#200812262310082020.gif}

天佑平常心
天佑平常心 2012/05/15 11:03:52 回覆

   補祝你 . happy mummy day

k-i
k-i 2012/05/14 12:57:38 回覆

miss cc:打算幾錢入3988? {#iconb_264}

過路人
過路人 2012/04/15 00:03:57 回覆

ki,

yeah ~

過路人
過路人 2012/04/15 00:02:16 回覆

Kathleen,

Have a nice weekend.

晚餐 ok la.

過路人
過路人 2012/04/15 00:00:49 回覆

花姐

雜務而已。

k-i
k-i 2012/04/14 11:51:38 回覆

好好味

kathleen
kathleen 2012/04/14 07:18:50 回覆

過兄:咁忙,要多多保重啊!周末愉快!

你份晚餐都好豐富噃! {#icono_1}

花姐
花姐 2012/04/13 21:29:28 回覆

過仔,好久未探望忙甚麼?

一個人用餐都算豪華

 

過路人
過路人 2012/04/13 19:21:36 回覆

Tom 媽媽

夠啦!

過路人
過路人 2012/04/13 19:20:01 回覆

天佑

miss 今時唔同往日。

Tom媽媽
Tom媽媽 2012/04/13 18:47:54 回覆

夠飽嗎?

天佑平常心
天佑平常心 2012/04/13 00:00:31 回覆

健美餐 ?

miss 適用.

[sorry, 睇漏咗.   miss 唔夠食]

user

最新回應

淺雪
淺雪 2019/01/29

{#icons_girl1}

淺雪
淺雪 2019/01/26

新年快樂..

是非成敗轉頭空..

過路人
過路人 2019/01/14

Ha Ha!

C+
C+ 2019/01/13

生僻字

女聲

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

guì jǔ huǒ bǎ qián chéng xiàng dào guāng
跪举火把虔诚像道光
跪舉火把虔誠像道光

sì fāng tián dì luò gǔ chéng cāng
四方田地落谷成仓
四方田地落谷成倉

gǔ rén xiàng xíng shēng yì biàn è liáng
古人象形声意辨恶良
古人象形聲意辨惡良

bá xiāo kuí jì chī mèi wǎng liǎng
魃魈魁鬾魑魅魍魉
魃魈魁鬾魑魅魍魎

Wu yòu shuāng ruò zhuó
Wu 又双叒叕
Wu 又雙叒叕

Wu huǒ yán yàn yì
Wu 火炎焱燚
Wu 火炎焱燚

Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn
Wu 水沝淼㵘
Wu 水沝淼㵘

kuí

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú xíng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng xíng  dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯


pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

qióng qióng jié lì  hàng xiè yī qì
茕茕孑立 沆瀣一气
煢煢孑立 沆瀣一氣

jǔ jǔ dú háng  tí hú guàn dǐng
踽踽独行 醍醐灌顶
踽踽獨行 醍醐灌頂

mián mián guā dié  fèng wéi guī niè
绵绵瓜瓞 奉为圭臬
綿綿瓜瓞 奉為圭臬

lóng háng dá dá  jī jiǎo gā lá
龙行龘龘 犄角旮旯
龍行龘龘 犄角旮旯

pīng tíng niǎo nà  tì sì pāng tuó
娉婷袅娜 涕泗滂沱
娉婷嫋娜 涕泗滂沱

náo náo bù xiū  bù láng bù yǒu
呶呶不休 不稂不莠
呶呶不休 不稂不莠

áng

duō jiē  dié xiè  mào dié  tāo tiè
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮
咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

líng yǔ  yīng yù  jì yú  jǔ yǔ
囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉
囹圄 蘡薁 覬覦 齟齬

yòu è wú xuān  hù è bù quān
狖轭鼯轩 怙恶不悛
狖軛鼯軒 怙惡不悛

qí léi huī huī  yān zā jié jué
其靁虺虺 腌臢孑孓
其靁虺虺 醃臢孑孓

zhì fá zāng fǒu  zhēn biān shí bì
陟罚臧否 针砭时弊
陟罰臧否 針砭時弊

lín cì zhì bǐ  yī zhāng yī xī
鳞次栉比 一张一翕
鱗次櫛比 一張一翕

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

luò bǐ chéng huà liú xià wǔ qiān nián de lì shǐ
落笔成画留下五千年的历史
落筆成畫留下五千年的歷史

ràng shì jiè dōu rèn shí
让世界都认识
讓世界都認識

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī piě yī nà dōu shì gù shì
一撇一捺都是故事
一撇一捺都是故事

xiàn zài quán shì jiè gè dì
现在全世界各地
現在全世界各地

dào chù yǒu zhōng guó zì
到处有中国字
到處有中國字

huáng pí fū de rén jiāo ào de bǎ tóu tái qǐ
黄皮肤的人骄傲的把头抬起
黃皮膚的人驕傲的把頭抬起

wǒ men zhōng guó de hàn zì
我们中国的汉字
我們中國的漢字

yī píng yī zè pǔ xiě chéng shī
一平一仄谱写成诗
一平一仄譜寫成詩

yōu měi xuán lǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ
优美旋律自宫商角征羽
優美旋律自宮商角征羽

zhòng rén jiē shuō chéng zhī yú yǔ gù chéng yǔ
众人皆说成之于语故成语
眾人皆說成之於語故成語

煢煢孑立:孤身一人,形容無依無靠,非常孤單。
沆瀣一氣:沆瀣:指夜間的水汽。原比喻志同道合的人連結在一起,現比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。
醍醐灌頂:醍醐:酥酪上凝聚的油。比喻聽了高明的意見使人受到很大啟發;也形容清涼舒適。
綿綿瓜瓞:瓞:小瓜。如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。引用為祝頌子孫昌盛。
奉為圭臬:圭:測日影的器具。臬:測量水面的器具。圭臬:比喻事物的準則。比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:龍騰飛的樣子。
犄角旮旯:狹窄偏僻的地方;角落。
娉婷嬝娜:形容女子姿態柔美;亦借指美人。
涕泗滂沱:滂沱:雨下得很大。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕像下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨,說個不停。
不稂不莠:稂:狼尾草。莠:狗尾草。原意指耕作精細,沒有什麼雜草;後用不稂不莠指既不像稂,也不像莠,比喻一個人不成材或沒出息。
咄嗟:①霎時;②嘆息;③吆喝。
蹀躞:①小步行走或小步快走;②馬行走的樣子;③指事情、文字等方面費斟酌;④一種配飾;⑤顫動;⑥浮漫不莊重;⑦徘徊。
耄耋:指人八九十歲,也泛指老年。
饕餮:①中國傳說中的神獸,性格貪吃;②指貪吃的人;③指貪婪的人。
囹圄:監獄。
蘡薁:即山葡萄、野葡萄。
覬覦:希望得到(本不該得到的東西,含貶義)。
齟齬:①牙齒上下對不上;②比喻不平整,參差不齊;③不相投合,抵觸;④不協調﹐差失,多用於文辭;⑤不順達,多指仕途;⑥別離。
狖軛鼯軒:形容極其靈巧的車馬。
怙惡不悛:怙:堅持。悛:悔改。指堅持作惡,死不悔改。
其靁虺虺:形容雷聲
腌臢孑孓:腌臢:①不干淨;②心裡感到彆扭,不痛快。孑孓:蚊子的幼蟲。百度上並沒有這個四字詞語
陟罰臧否:陟:提拔。罰:懲罰。臧:表揚。否:批評。泛指對下級的賞罰褒貶。
針砭時弊:針砭:古代中醫刺穴用的兩種工具。像醫病一樣,指出時代和社會問題,又針又砭,求得改正向善。
鱗次櫛比:櫛:梳子。像魚鱗和梳子的齒一樣,一個挨著一個地排列著,多用來形容房屋等密集。
一張一翕:形容呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Have a good day !    {#icono_64} {#icono_64}