ago(=^。^=)
ago(=^。^=)
ago(=^。^=)

廣告短片:M 記功夫經理

2007/07/02 19:50:34 網誌分類: 廣告
02 Jul

 

I 'm lovin' it ?!

回應 (4)
我要發表
海琳
海琳 2007/07/03 16:42:02 回覆

响邊度先請到呢類人呢?我都想請返個。

路人丙
路人丙 2007/07/03 01:41:49 回覆
一眼關七,身手敏捷,力度恰到好處,果然係高手高手高高手喎。
Winkjet
Winkjet 2007/07/02 22:17:48 回覆

點解我屋企隔離嗰間 m 記冇個咁嘅經理 ge?

則卷小雲
則卷小雲 2007/07/02 20:34:18 回覆
我想.....要請一個超人才鎮店對啊!
user