joboche1
joboche1
joboche1

武是止戈學是覺_2

2013/02/15 08:35:55 網誌分類: 齋_TALK_廣東話
15 Feb

以力服人者霸, 而被服既係口服心唔服! 以德服人者英明, 而被服既真係心服口服! 武字本身就係止戈 ---> 制止不必要既惡鬥, 並唔係識幾套花拳秀腳就走去撩事鬥非! 武字既然止戈, 當然係從口所講身所做既待人接物方面一一流露! 講野留有餘地; 做野留有餘地; 出手留有餘地; 全憑修養存養武德先至以德服人.

學字 既然通呢個覺字, 即係話自己覺得修養唔得力, 所以武學唔能夠有大突破! 就因為有自知之明; 就因為了解自己弱點; 所以從內心深處修起! 參考過去名武術大家一代宗師如黃飛鴻; 霍元甲; 葉問掌門; 李小龍宗師等, 學下佢地對武所持既態度. 人生離不開歷練, 上述多位宗師既一生唔係順風順水先至備受推崇.

~~待續

回應 (0)
我要發表
user