joboche1
joboche1
joboche1

網友邀講可蘭經

2013/02/22 09:51:32 網誌分類: 網友提問
22 Feb

早些日前, 新浪網友問筆者能否再講解回教聖典可蘭經? 很可惜筆者才疏學淺, 從未有機緣拜讀這一部聖典; 所以要令這位網友失望了! 自問所知不多, 每日所發表的純是個人愚見; 既有自知之明之愚, 何解仍要發表? 豈不是類乎逞己所能耀武揚威嗎? 非也! 只是有朋友問及之時, 不答是為失禮, 才不得已而妄為之.

再者, 有自己所認識的存疑, 相信有自己所不認識的存有相同疑問! 與其答一人, 何不發表之餘, 既等同答眾人之疑; 亦以笨鳥先飛之姿拋磚引玉, 望得高明人仕點撥個中雲霧, 好令筆者及識或不識之同好有所得益, 不亦樂乎! 是以, 不辭冒昧作此胡塗之舉. 想高明雅士除一笑置之之外, 略亦不屑問罪於筆者無知!

*************************************************************************************************
@般若點滴 : 師兄講完基督,可否再論論伊斯蘭?想知道他們之間的通性。 (2月18日 08:34)

回覆@般若点滴:我未曾閱讀過這部回教聖典, 看來要令您失望了! (2月18日 08:35)

@般若點滴:回復@簾捲西風:那我有空讀讀看。 (2月18日 08:37)

簾捲西風:回覆@般若点滴:據聞可蘭經跟新約聖經之內容大致相同! 致於我近日所發表的只是一己愚見, 錯漏在所難免! 請您或視作參考, 不能當真! (2月18日 08:41)

@般若點滴:回復@簾捲西風:我瞭解的更少,所以才問。 (2月18日 08:42)

回應 (0)
我要發表
user