joboche1
joboche1
joboche1

英國公開承認喺賊?

2013/02/23 14:19:16 網誌分類: 齋_TALK_廣東話
23 Feb

財到光棍手, 一去冇回頭! 睇下, 做賊嘅, 永遠都喺賊! 絕唔會因為著左西裝衫裙, 就會一躍而上搖身一變做左上等人! 衣著可以裝模作樣, 氣質充滿賊味就真個水洗都唔清! 打開報紙, 睇到標題話英國首相親口講唔相信[歸還主義]! 所以, 拒絕歸還於殖民時代強迫印度獻出105卡[光之山]巨型鑽石, 虧佢講得出口.

以 武力強迫印度奉獻, 唔喺賊喺咩嘢? 而家公開拒絕物歸原主, 唔喺霸道喺咩嘢? 枉英國首相著住西裝, 代表英國上上下下發言, 所講嘅全部都喺自欺欺人; 仲要公開比全世界知, 粒[火之光]確喺強搶番嚟, 你咬得我入咩! 從來做賊嘅只有鵪鶉咁收埋一二邊唔好比人知, 原來英國人可以咁公開承認呢個原來喺賊國家!

回應 (0)
我要發表
user