joboche1
joboche1
joboche1

西風詩稿_46

2013/06/03 15:06:35 網誌分類: 詩詞_對聯
03 Jun
#借意成詩# :
八九從來不離十 左仁右義中土德
先天方位記牢牢 誠意正心降諸物
天道酬勤事底何 陰陽造化辨凶吉
存心起念天地知 神不守兮多恍惚
易者數為日月輪 此輪本是金丹骨
靈明一點性之源 大顯神通人事物
微不可聞休亂參 費而應用日復日
天堂地獄太極圖 中間一點知道不
回應 (0)
我要發表
user