joboche1
joboche1
joboche1

西風詩稿_49

2013/06/26 08:00:44 網誌分類: 詩詞_對聯
26 Jun

平生難得知心友  多見翻雲覆雨手 
入眼無非方孔兄  為利應酬可知否 
手上無錢誰識君  才華蓋世不如狗 
黄金白玉動人心  學富五車空錦绣 
樂道安貧屬聖賢  小人但愛杯中酒 
今明到底事如何  與我何干太荒謬 
且醉樽前好夢遊  為人未必勝禽獸 
畜牲亦會知感恩  無奈世人心太醜

回應 (0)
我要發表
user