joboche1
joboche1
joboche1

何謂道?_3

2013/08/05 09:16:27 網誌分類: 宗教點滴
05 Aug

平天下之平者, 非武力致之也! 武者, 凶器也! 聖人不得已而偶一用之! 非好武以取江山; 實弔民罸罪, 討獨夫以救民於水火, 以濟時弊也. 平之義, 一視同仁而已矣! 且看天道之運行, 非徇人情, 乃循自然之則; 行正之時令也. 故不徇人情者, 謂之無情! 然此無情, 實饒益蒼生, 人人有份, 謂之大公可; 有情亦可!

苟天道徇人情者, 亦名徇私! 私則無公而有偏! 某人欲雨; 某人欲晴; 某人欲涼; 某人欲熱! 斯時也, 天何以處之? 欲雨, 其餘者不依不從! 欲晴欲涼欲熱, 結局為難! 故天之道, 自強不息! 應秋即秋; 應寒即寒; 循節令而現; 令萬物得生! 若徇私則失序; 失序則農作廢; 民生溫飽不繼; 貪盜必然四起, 天下可平乎?
回應 (0)
我要發表
user