joboche1
joboche1
joboche1

何謂道?_4

2013/08/14 12:51:03 網誌分類: 宗教點滴
14 Aug

不格物而能平天下者, 鮮矣! 猶人之身有疾而強負百斤之無稽也! 吾輩之無知, 非不自量力何? 妄自尊大, 視他人如無物者, 死無足惜. 奈天有好生之德, 人應效天法地以暗符節度. 是以古聖先賢不辭辛勞, 櫛風沐雨, 有教無類, 實佛之慈悲心腸, 欲凡夫盡化於大同, 望眾生能歸於極樂. 此天地之心, 佛聖之德也.

大學之欲平天下者, 非格物始不為功. 如栽種一道, 若輕其根重其節者, 物必死無疑! 若重其根輕其節者, 或萎於秋; 或寂於冬; 來春之盛, 未有不同往年. 修德類況! 重其心輕平天下, 非天下不重, 實力不能勝任故. 或有志之士, 務於天下平者, 先格其物! 心物之無私也, 始能奉公於天下! 此理之純, 不可不知也!

~~待續

回應 (0)
我要發表
user