joboche1
joboche1
joboche1

禪宗故事1

2013/08/23 15:53:27 網誌分類: 宗教點滴
23 Aug

轉自 :新浪網_網友)

@禪詩禪話禪宗 : 【崇信_道悟對話】

崇信曰:“何處指示?”
道悟曰:“
汝擎茶來,吾為汝接;
汝行食來,吾為汝受;
汝和南時,吾便低首。
何處不指示心要?”
信低頭良久。
悟曰:“
見則直下便見。擬思即差。”

回應 (0)
我要發表
user