joboche1
joboche1
joboche1

美國惡人先告狀

2014/05/23 15:04:29 網誌分類: 國際_窺管
23 May

近日美國政客又出乸渣招控告中國進行網絡黑侵及從事經濟間碟活動, 而事實上喺點, 到目前嚟講仍未明朗化! 不過, 中國官方經已還擊美國謬論之餘, 更列舉一連串數據證明美國同樣以黑客身份非法入侵中國境內嘅互聯網, 個中目的不言而諭! 單就美國前特工斯諾登一事, 足以證明美國早已入侵全球所有國家,

盜取相關機密資料! 奇在美國嘅惡行比斯諾登踢爆後, 對入侵全球一事不作正面回答! 用近似含糊不清手法企圖蒙混過關! 今次對中國嘅指責, 實則喺別有用心嘅步署, 繼中日, 中菲, 中越, 中台等存在微妙變化或公開性之互相針對後殺著, 無非想逼令中國感到害怕下索取利益好處! 美國, 一直擔心中國嘅崛起!

講番美國指控中國, 而中國亦反控美國. 依筆者愚見, 若然美國身冇屎, 大可以攤出數據證據, 呈請聯合國仲裁, 跟中國嚟一場對質牙齩戰. 與此同時, 中國又可以列出所有數據證據, 既可以自證清白之外, 又可以令美國心服口服. 好過而家互相空氣中指罵, 比人覺得呢兩個大國一塌糊塗, 全冇大國應有嘅氣度!

筆者相信, 一旦要求美國於聯合國攞出證據時, 美國未必會咁順攤! 因為, 美國入侵全球一事在斯諾登事件當中全部暴光, 難得美國死撐喺合理合情合法! 之不過, 其他國家入侵美國就罪不可赦罪不容誅啦? 由此可見, 美國政客本身就喺披人皮嘅異獸, 具足雙重標準! 假使中國企硬對質時, 相信美國會即時褪呔!

回應 (0)
我要發表
user