joboche1
joboche1
joboche1

點解咁串_精華篇13

2014/08/01 08:06:06 網誌分類: 點解咁串?
01 Aug

CAGE = 無論咩嘢年代(AGE) / 年紀(AGE), 唔多唔少都會自困囚牢(CAGE), 死於偏見!

 

因為偏執, 所以自困囚牢;

因為私心, 所以自設囚牢;

因為短視, 所以自建囚牢;

因為輕視, 所以自陷囚牢;

因為狂妄, 所以自閉囚牢;

因為無知, 所以自入囚牢;

因為火爆, 所以自死囚牢!

 

放下偏執, 囚牢會消失於無形! 想唔想自由不再自縛? 由自己選擇!

回應 (0)
我要發表
user