joboche1
joboche1
joboche1

佔中_有前瞻冇可行

2014/11/27 09:19:47 網誌分類: 齋_TALK_廣東話
27 Nov

睇住佔中成個過程, 不難得出結論就喺有前瞻性, 卻缺乏可行性! 點解要咁講? 無他嘅, 不妨將佔中成件事去探討一下, 點解筆者話有前瞻性, 而冇可行性! 第一, 佔中本身就喺犯法行為, 就算中央同港特政府唔會秋後算賬, 單從所謂超級大國先例, 都知道任何犯法行動都唔會企得住腳. 無論行動背後有幾多軍師同法律顧問都於事無補.

 

軍師可以出謀獻策, 始終香港範圍以內甚少富於政治經驗嘅人才有把握打贏一場既漂亮又硬淨嘅仗. 至於法律顧問, 只識走法律漏洞之同時, 控方同樣可以大玩咬文嚼字呢種遊戲. 講到三個佔中發起人, 直到而家都搵咗好多藉口將成班大中小學生變成炮灰, 而佢哋自己則閃埋一邊睇住事態發展, 有水抽就亮吓相, 冇水抽就連影都冇!

 

大中小學生對香港未來政制深存憂慮喺理所當然. 不過, 從法律觀點嚟講未發生嘅事, 只可以存疑以及防範, 就唔可以當未發生嘅事睇成已經發生咗咁嘅心態下去處理. 因此, 憂慮喺前瞻性卻非必然性, 因為所憂慮嘅事有一半機會喺唔會發生! 由於過份憂慮而作出佔中呢種犯法行動, 好明顯喺冇可行性, 因為全港市民並未百份百支持.

 

冇全港市民嘅絕對支持, 就冇咗有力而不絕嘅後盾. 冇後盾, 就會前無去路, 後無退路咁走入彎路死路. 所以造成進退失據束手無策! 任何人有絕對表達權, 卻冇絕對傷害侵害他人權! 佔中發起嘅第一日, 或者見到預期效果, 但未有集中火力佔中, 以為出蠱惑佔旺佔銅就可以擴大版圖, 點知力分則薄底下, 令到支持者紛紛唔再支持.

回應 (0)
我要發表
user