joboche1
joboche1
joboche1

示威者自取滅亡?

2019/07/06 01:59:27 網誌分類: 齋_TALK_廣東話
06 Jul

朋友對西風講:有新一代仍然發開口夢話要喺香港攪革命,問西風對呢單嘢有乜睇法?其實,西風對呢種話題真喺冇乜睇法,只喺對香港未來感到悲哀。而家呢班新一代可以冇王管亂嚟,因為香港目前仍然喺【一國兩制】。但喺唔好唔記得去到2047年6月30日夜晚零時零分屆滿,到時中國會行使【一國一制】下,運用主權嚟治理香港,呢班矇丙仲可唔可以亂嚟?仲有,喺物極必反嘅原則底下,西風擔心有以下幾點:

1.中央政府逼於無奈底下,切斷同香港關係,並禁運一切資源,等香港自生自滅。就好似一啲大家族嘅太公,經濟封鎖一啲唔聽話嘅子孫一樣;

2.中央作出禁運之同時發出國際聲明:解除香港作為其他外資公司入中國營商嘅中轉站及中介人身份。即喺凡喺香港註冊嘅外資公司唔使旨意同中國做生意;

3.如果中央實施禁運同封鎖,到時任何外國勢力想照顧香港則適隨尊便,想藉此做近十四億人口嘅生意,無疑喺妄想。更何況長貧難顧,加上冇啲利益,邊個國家或黑勢力可以無條件接收香港?

4.而家某啲外國政府聲援香港一切反特區政府行動,令到示威者盲目迷信有外國支持,從未稔過人哋出聲容易,實際經濟支持,軍事支持,兵力武器以及補給支持欠奉。呢啲外國勢力嘅最終目的,喺同中國咁大嘅市場通商做生意。一旦同中國傾掂數,仲有冇外國勢力撐香港都成問題!

5.如果中央對香港採取物資禁運,到時香港人要訂外國物資,要比相等嘅錢,唧喺食貴米,飲貴水,用貴嘢。唔好以為香港外匯儲備有好多足以支持用好耐,加上香港不嬲冇資源在前,背靠中央政府幫襯在後,一旦冇咗後者扶持,香港仲可唔可以繼續香落去?抑或由香變臭?真喺未知之數!

6.假使外國想同中國做生意嘅大前提底下放棄照顧香港,到咗嗰陣香港人仲可以高調揚聲要攪革命嗎?如果去到西風所憂心嘅局面出現,示威者算唔算自取滅亡同自取其辱?

7.香港喺中國版圖之內,喺歷史既定嘅事實真相!而家一班讀書讀壞腦嘅人揚言要革命,放眼英美俄呢啲大國而言喺暴動行為,可以槍殺暴民於維持治安嘅原則之下。如果香港某啲人真喺攪革命,到時真喺鎮壓嘅時候被殺,呢筆數又將會入邊面?

回應 (0)
我要發表
user