dai dai (價值+趨勢) 投資
dai dai (價值+趨勢) 投資
dai dai (價值+趨勢) 投資

10/01/2015

2015/01/10 11:46:41 網誌分類: 經濟
10 Jan
    Date10/01/2015change09/01/2015change08/01/2015change07/01/2015change06/01/2015changeDJIA17737.37-170.517907.87323.3517584.52212.8817371....

09/01/2015

2015/01/09 06:11:31 網誌分類: 經濟
09 Jan
    Date09/01/2015change08/01/2015change07/01/2015change06/01/2015change03/01/2015changeDJIA17907.87323.3517584.52212.8817371.64-130.0117501...

08/01/2015

2015/01/08 06:20:50 網誌分類: 經濟
08 Jan
    Date08/01/2015change07/01/2015change06/01/2015change03/01/2015change01/01.2015changeDJIA17584.52212.8817371.64-130.0117501.65-331.341783...

07/01/2015

2015/01/07 08:46:13 網誌分類: 經濟
07 Jan
    Date07/01/2015change06/01/2015change03/01/2015change01/01.2015change31/12/2014changeDJIA17371.64-130.0117501.65-331.3417832.999.9217823....

06/01/2015

2015/01/06 06:26:27 網誌分類: 經濟
06 Jan
    Date06/01/2015change03/01/2015change01/01.2015change31/12/2014change30/12/2014changeDJIA17501.65-331.3417832.999.9217823.07-16017983.07-...

03/01/2015

2015/01/03 13:41:51 網誌分類: 經濟
03 Jan
    Date03/01/2015change01/01.2015change31/12/2014change30/12/2014change25/12/2014changeDJIA17832.999.9217823.07-16017983.07-55.1618038.23-1...

01/01/2015

2015/01/01 10:49:52 網誌分類: 經濟
01 Jan
  Date01/01.2015change31/12/2014change30/12/2014change25/12/2014change24/12/2014changeDJIA17823.07-16017983.07-55.1618038.23-15.4818030.216....

31/12/2014

2014/12/31 06:25:41 網誌分類: 經濟
31 Dec
    Date31/12/2014change30/12/2014change25/12/2014change24/12/2014change23/12/2014changeDJIA17983.07-55.1618038.23-15.4818030.216.0418024.17...

30/12/2014

2014/12/30 08:21:51 網誌分類: 經濟
30 Dec
    Date30/12/2014change25/12/2014change24/12/2014change23/12/2014change20/12/2014changeDJIA18038.23-15.4818030.216.0418024.1764.7317959.441...

25/12/2014

2014/12/25 10:20:08 網誌分類: 經濟
25 Dec
    Date25/12/2014change24/12/2014change23/12/2014change20/12/2014changeDJIA18030.216.0418024.1764.7317959.44154.6417804.826.65S & P 5002081...

最新回應

時間持久選它
時間持久選它 2020/06/26

來一場持久的翻雲覆雨,你只差一隻持久噴霧,日本持久液推薦2h2d持久液日本黑豹持久液日本澀井持久液美國卡宴cayenne 日本性奮劑 葡萄牙G點高潮液 Wet Stuff高潮液 杜蕾斯KY潤滑劑 德國金剛持久液植物配方,高科技萃取精華成分,有效延長半小時以上!

更多點擊p-force必利吉藥局https://www.p-force.com.tw

時間持久選它
時間持久選它 2020/06/26

來一場持久的翻雲覆雨,你只差一隻持久噴霧,日本持久液推薦2h2d持久液日本黑豹持久液日本澀井持久液美國卡宴cayenne 日本性奮劑 葡萄牙G點高潮液 Wet Stuff高潮液 杜蕾斯KY潤滑劑 德國金剛持久液植物配方,高科技萃取精華成分,有效延長半小時以上!

更多點擊p-force必利吉藥局https://www.p-force.com.tw