joboche1
joboche1
joboche1

西風詩稿_45

2013/05/29 15:36:53 網誌分類: 詩詞_對聯
29 May

#西風詩稿# :

一縷相思幾縷愁 一時傷痛幾時休
一生落拓幾生劫 一世飄零幾世憂
一點靈犀幾點愛 一番離别幾番留
一回淺酌幾回醉 一度春風幾度秋

回應 (0)
我要發表
user