joboche1
joboche1
joboche1

何謂道?_2

2013/07/17 08:26:16 網誌分類: 宗教點滴
17 Jul

試依層次論之! 自之目乃本體也; 心至於境乃達用也! 凡起心動念, 必由六根遇緣, 乍起一切感受; 此等感受頓起分別時名之為心! 心者, 分別也! 是以舉世之人事物, 總有相對之中. 名為相對; 實為對立! 於對立中未能抽身而退有之; 或固執己見有之; 或流於意氣用事有之; 斯時也, 此心之萌動, 氣即衝面門而上.

苟得自之目, 修行大事可成矣! 此目者, 佛眼也; 智慧眼也; 先天良心眼也! 心者, 分別心也; 計較心也; 不善心也; 對待心也! 故佛曰明心; 老曰修心; 儒曰存心; 三教工夫總不離心. 此心之不能降, 循其分別對待故流轉生死輪迴! 人皆知輪迴苦; 獨不思解脫輪迴之道! 或有知之, 不免輪迴者, 實心不堅志不誠故.

~~待續
回應 (0)
我要發表
user