joboche1
joboche1
joboche1

接龍

2013/08/14 09:03:34 網誌分類: 詩詞_對聯
14 Aug

荷露凝睿_筆者 : 

丹霞猶照水晶圓 月夜清輝影自憐 風雨人生思過往 玉蟾寄語摯情篇 //
玉蟾寄語摯情篇 七巧玲瓏作絳仙 築起鵲橋為接引 雙星人月兩團圓 //
雙星人月兩團圓 乞巧今夕盼絳仙 也借鵲橋淩水渡 金風玉露不思眠 //
金風玉露不思眠 秉燭長談著意憐 此夜此生不常有 攜卿七夕拜嬋娟 //
攜卿七夕拜嬋娟 桂影婆娑曳玉蟾 今夜鵲橋雙問津 隨風著意唱纏綿 //
隨風著意唱纏綿 別後相思又一年 待等明秋重見面 愁懷難受夢魂牽 //
愁懷難受夢魂牽 四季輪回又一年 乞巧鵲橋弦共顫 今夕飛渡兩團圓 //
今夕飛渡兩團圓 輕擁繁星抱月眠 那管來秋方再會 為卿拂去淚痕先

回應 (0)
我要發表
user