joboche1
joboche1
joboche1

美國佬再次亂吠

2014/05/16 08:16:55 網誌分類: 國際_窺管
16 May

華越事件嘅成因究竟喺點? 筆者無從稽考! 只不過有美國佬出面指責中國挑釁, 所以造成今次事件! 美國佬未有真憑實據, 又或者未攪清楚事件嘅來龍去脈就發言, 又算唔算喺火上加油咁偏幫越南而向中國挑釁呢? 咁樣做國際大佬就有欠公允! 要知道件事起因同埋平息雙方怒火, 似乎唔應該由美國佬幫任何一方講話.

 

如果美國佬真喺想主持公道, 喺唔喺先出面要求雙方克制? 喺唔喺出面由美國做仲裁人之下安排華越開會攪清楚件事? 喺唔喺就事件之發展對死傷者作點樣嘅撫恤? 而家乜都冇做就狂抽中國嘅水, 擺到明喺落井下石, 偏幫越南到出晒汁嘅地步! 中國真喺懷璧之罪?! 經濟起飛辣興咗美國, 驚住國際一哥地位隨時不保!

 

美國針對中國都唔喺一次半次! 中國點解咁黑佢憎? 無他嘅, 中國一定唔想比咁多枱底好處比美國, 所以先至直接損害咗美國非經常性收入, 當然恨中國恨到咬牙切齒啦! 幸好仲有日本, 台灣, 菲律賓, 而家仲加埋越南, 梗喺食住個勢儘量抽油唔抽水! 何況三個小國家都驚咗中國財雄勢大軍備強, 一定會埋美國個堆!

 

如此一來, 美國佬真喺得其所哉! 大把就快或已經過期武器就會有出路! 利用呢種國際氛圍乘機贃外匯, 又可以向三個細小國家賣好示好, 自然黑金就會唔憂冇來源啦! 既可以打壓中國唔好稔住取代一哥地位, 又可以上下其手左右逢源, 真喺一舉數得, 何樂而不為? 不過筆者相信世界輪流轉, 睇下美國可以得戚得幾耐?

回應 (0)
我要發表
user