joboche1
joboche1
joboche1

佔中_有前瞻冇可行3

2014/11/27 10:29:30 網誌分類: 齋_TALK_廣東話
27 Nov

舉凡立一法必以利民為終極目的, 否則變成擾民則悉得其反. 佔中雖然出於善意, 可惜手法過於偏激, 比人感到想點就點. 基於呢種表態, 所有前瞻性變成要脅性, 可行性變成強行性. 政治遊戲唔可以強行, 縱然行之於一時, 去到最後因為擾民關係而遭受唾棄反對. 可行性呢一方面, 究竟喺可行一時? 抑或喺可以長期可行? 抑或喺可以

 

永遠可行? 時代變遷, 民心亦會變遷, 已經過去嘅執行嘅任何法例都會隨之而變遷. 古人講: 因時因事因地因人而制宜, 唔可以一部通書睇到老咁一成不變! 不過, 在變之前, 在改革之前, 先要上下溝通, 前後呼應, 做起革除舊弊之時可以得心應手, 而唔喺阻手阻腳咁有志難伸有力難支! 任何建議都喺源於利民之心, 喺妥協與否嘅基礎

 

底下去睇可行性佔百份之幾? 唔可行嘅又佔百份之幾? 喺監察可行性之同時, 詳錄所有漏弊以作隨時修訂數據. 如今佔中一事, 只有大中小學生一面倒自以為可行就行動, 從冇細心去稔自己接受到嘅可行, 能唔能夠令全體佔中參予者以及全港市民都認同喺可行? 抑或好似喺可行, 而事實上真喺有疏忽地方而不可行? 令佔中蒙上咗陰影!

 

時至今日, 法庭頒發清拆障礙物以還街道應有原來面貌! 可惜嘅係一班佔中人仕仲喺死不知錯咁藐視法庭! 將前瞻性毀於一旦!! 要知道全港市民只希望安居樂業, 日求三餐, 夜求一宿. 只要基本生活需要能夠滿足, 邊個做特首其實都冇乜所謂! 佔中人仕應該適可而止, 明可不可行性佔大多百份比, 點解仍要死纏爛打, 冇讀書人嘅風度!

回應 (0)
我要發表
user