joboche1
joboche1
joboche1

香港遭殃

2019/07/04 21:04:48 網誌分類: 即興打油詩
04 Jul

香港近嚟唔香,遊行示威攪僵!

呢頭政府責任,嗰頭學生逞強。

官僚作風過甚,市民意見伸張。

議員煽風點火,黑手埋沒天良。

派錢流言四起,男女老幼洽商。

少則壹仟過手,多則五千入場。

壹仟嗌嗌口號,五千預埋受傷。

警方遭受打壓,示威喜氣洋洋。

任我追你打你,液體淋你受傷!

一班特區走狗,手瓜邊夠我強。

何況平安袋袋,懶理是否無良?

而且人做我做,家長教協搭腔。

不怕目光短淺,不怕誹短流長。

不怕身遭刑法,不怕刀刀鎗鎗。

以為位列義士,以為如願得償。

點知比人利用,暴行記在中央。

攪到天怒人怨,壽星吊頸嫌長。

不明身份地位,只喺客居香江。

業權全屬中國,可謂冠冕堂煌。

港人類同租客,侵權任意主張。

如果自己單位,一朝遭受強梁。

要搶名下物業,會否拱手相讓?

會否據理力爭,會否自保當場?

抑或任人侵害,啞忍唔會聲張?

如今特區一樣,希望有商有量!

彼此需要時間,感動業主中央。

先至大事化小,小事化無可量!

不為自己打算,要為子孫著想。

更為香江歲月,獅子山下流芳。

東方之珠名譽,不可毀我手上。

免做千古罪人,後代面上無光。

凡事再一冷靜,意氣漸漸清涼。

今日金科玉律,他年另改主張。

未有一成不變,只有共參共詳。

西風拜上各位,各寫自己文章。

不再意氣用事,香江再發光芒。

回應 (0)
我要發表
user