Kelly Chu
Kelly Chu
Kelly Chu

嬸嬸早餐侍候兼掃背 野豬家族個個肥嘟嘟

2020/10/19 04:12:09 網誌分類: 生活
19 Oct
          秋天唔單止三蛇肥,連野豬都好肥。兒歌達人韋然對Kelly講,佢最近行山晨運,見到野豬一家大小肥嘟嘟,原來有人定時帶早餐上山侍候,人豬仲好老友,有大嬸幫大肥豬掃背O添!

          韋然經常一早由鰂魚涌行上畢架山,俾佢見到有嬸嬸同野豬家族老友鬼鬼,用把傘幫大肥豬掃背,大肥豬仲舒服到攤喺地上,當佢起身跟住嬸嬸,嬸嬸就話︰「畀咗條粟米你食啦,仲跟住我。」大野豬好乖,完全無攻擊性。

          韋然話,有人每天都帶啲食物上山餵豬,搞到啲野豬一家大細定時定候出來等候,人豬感情好好咁話。

        餵食野生動物或犯法

          場面雖然溫馨,但餵野生動物可能犯法㗎!法例禁止喺好多郊野公園餵野生動物,雖然暫時唔包括畢架山,但喺禁餵區外餵飼野生動物,若餵飼時弄污公眾地方,食環署可以引用公眾地方潔淨及阻礙條例,向相關人士發出定額罰款通知書。

          為免受檢控,大家都係唔好餵。同埋,餵野豬會令佢哋加快繁殖,亦會影響郊野生態。

        Kelly Chu

        
■嬸嬸用把傘幫野豬掃背。p/  
 ■嬸嬸用把傘幫野豬掃背。

   

■野豬舒服到攤喺地上。p/  
 ■野豬舒服到攤喺地上。

   

回應 (0)
我要發表
user