商界講呢啲
商界講呢啲
商界講呢啲

Cally - 屯門市廣場BEAUTY WORLD 首個商場回收美容空瓶撐環保 | 商界講呢啲

2024/04/23 02:12:17 網誌分類: 生活
23 Apr
        

  個個行業都講ESG永續發展,美容界亦不例外。Cally喺世界地球日收到風,信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD亦宣佈夥拍環保社企V Cycle,推動連串措施推動可持續發展,支持Sustainable Beauty、促進循環經濟。

  BEAUTY WORLD將由5月1日起推出全港首個以商場主導嘅「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」,除咗以綠洲為設計概念打造Sustainable Beauty Greenland,仲推出「Green Beauty激賞優惠」,超過20款加入ESG永續發展元素嘅綠色美容產品低至45折發售。BEAUTY WORLD為咗鼓勵顧客將喺商場化妝及美容商戶買返嚟用完嘅美容空瓶帶返商場回收,完成回收嘅S+ REWARDS會員,以電子貨幣單一消費滿指定金額,仲送佢哋額外S點數同指定美妝禮品獎賞。

  信和集團資產管理董事蔡碧林小姐表示特意喺4.22世界地球日宣佈舉行「Sustainable Beauty美容空瓶回收獎賞企劃」,配合信和集團致力減塑嘅方針,希望將回收概念帶入商場。「我哋預計活動舉行首6個月目標可成功回收10,000個美容空瓶,可減少碳排放量達1,050KG,等同智能手機充電5小時約42,000次,期望活動支持永續美容嘅發展,同時亦促進循環經濟,推動減少原材料用量,並減少垃圾產生。」
Cally

信和集團資產管理董事蔡碧林及V Cycle創辦人及行政總裁史濟民齊齊支持永續美容、促進循環經濟。
 信和集團資產管理董事蔡碧林及V Cycle創辦人及行政總裁史濟民齊齊支持永續美容、促進循環經濟。 
回應 (0)
我要發表
user