Kelly Chu
Kelly Chu
Kelly Chu

偽港鐵廣告譏隔袋嘟卡女士

2016/12/06 08:41:03 網誌分類: 生活
06 Dec
        繁忙嘅香港人,搭車講求快,搭港鐵出閘入閘嘟八達通最緊要快,但有女士出閘時隔住個手袋嘟卡,左嘟右嘟都感應唔到,引起排後面嘅市民不耐煩。近日一個專為男士發聲嘅facebook專頁就改圖製作港鐵站廣告,諷刺女士們,夠晒啜核。呢個專頁上周六上載幾張圖片模擬港鐵站內廣告,其中兩張附以一名女士正在閘口隔住個手袋拍八達通,配以標語「在港鐵你每磨一分鐘,就會阻人六十秒」(見圖),其中一張模擬港鐵站內嘅燈箱廣告,燈暗度配合得宜,份外迫真,網民大讚有創意又可以呼籲女性改善吓。

        KellyChu

        
回應 (0)
我要發表
user