Keith Ku
Keith Ku
Keith Ku

一 生 任 食 創 作 和 食

2007/02/16 15:53:35 網誌分類: 飲食
16 Feb

本人最近試過, 款式真係幾多, 味道都幾好, 一貫魚一丁風味, 招呼都唔錯...唯獨時間較短, 同朋友想傾計坐耐D都唔得, 未能盡興......總括而言, 尚算抵食!!

 

 

  130

130 5:30pm-9:30pm 9:30pm-11:30pm 9:30pm 5:30pm $40
。自 。雞 卷,以 。女 便  
  24-32 1
2808 0384
12nn-3pm
5:30pm- 11:30pm


12nn-4pm $128

5:30pm-9:30pm $168 9:30pm-11:30pm $128 5:30pm-9:30pm $198 9:30pm-11:30pm $158

12

 

 
回應 (5)
我要發表
利小容
利小容 2007/02/17 12:22:45 回覆
2007/02/17 11:29:35 回覆

公主出發啦!

Bye!!!

2007/02/16 19:36:09 回覆
2007/02/16 19:15:14 回覆

正正正我同小乖乖最仲意食日本菜,唔理3、7、21食咗先算!!!

恭喜發財!

則卷小雲
則卷小雲 2007/02/16 18:22:37 回覆
好想去食, 唔得, 要減肥, 你唔好咁引誘我啦! 就黎把持不住了~
user